Skorsteinsarbeid og piperehabilitering til kunder i Bergen

Fana Mur AS har god kapasitet og har mye erfaring med rehabilitering av skorsteiner – skorsteinsarbeid Bergen

Hvorfor er piperehabilitering så viktig?

Dessverre går en rekke skorsteiner i stykker hvert eneste år.

De vanligste årsakene for behov for skorsteinsarbeid er:

Vanlig forvitring og elde, tverrsnittet er blitt for stort etter at gamle ovner byttes ut med nye, Dårlig isolasjon, feil fyring med ved, vedovner er byttet ut med oljekaminer, dårlig trekk, utette skorsteiner eller lavtemperaturkjeler er montert.

Er du i tvil om behovet ditt for piperehabilitering, ta kontakt med oss i Fana Mur ASi Bergen. Vi kommer om nødvendig på befaring.

Gamle skorsteiner er som regel dårlig isolert og har for dårlig tverrsnitt.

Moderne ildsteder/kjeler kjennetegnes ved mindre avgassmenger og betydelig lavere røykgasstemperaturer. Følgene er at den vanndampen som er i avgassene kondenserer ved lave temperaturer. Avgassene inneholder også aggresive syrer. Dette kondensatet angriper de innvendige flatene og fugene i skorsteinen. Resultatet er en nedbrytning av materialene og en fuktighetsvandring ut mot skorsteinens overflate. Det vises som store skjolder på utsiden av skorsteinen, eller til og med som fuktige flater og vann. Det beste er naturligvis å ikke la det kommer så langt.

Man kan spare penger og ergrelse hvis man rådfører seg med feiere eller andre fagfolk når det skal monteres nye ildsteder. Hvis det er mistanke om svakheter ved pipen, bør den straks undersøkes av sakkyndige.

Fana Mur AS gir deg riktig løsning for skorsteindrehabilitering:

Våre rehabiliteringseksperter står til din tjeneste med å utarbeide detaljerte rehabiliteringsforslag for enhver skorsteinstype. Ved hjelp av tverrsnittsberegninger med EDB og eventuelle besiktigelser på stedet, kan du få tilsendt tilbud på en sikker og økonomisk løsning.